Contact

 

 

Inovaţie şi schimbare în Lumină

 

 

 

Să ştim şi totuşi să gândim că nu ştim

este suprema realizare; să nu ştim şi totuşi

să gândim că ştim este o boală.[i]

 

         Mihail Sadoveanu a fost, după cum spunea Zoe Dumitrescu-Buşulenga [ii]un mag al înţelepciunii tradiţionale. În opera sa el vizează un fel de trecere pe alt tărâm ca în basmele noastre, de fapt o suprapunere a timpurilor.[iii] şi şi-a manifestat adeziunea  la un tip de spiritualitate arhaică ce a precedat creştinismul.[iv] E foarte dificil, aproape imposibil să-ţi imaginezi ritualurile, oricât de citit ai fi şi oricâtă imaginaţie ţi-ar dărui harul divin. Aurel Leon scrie, aproape ostentativ, că refuză să creadă că un om de talia lui Sadoveanu s-ar fi putut preta la probele pe care el le-a citit în cartea lui Oswald Wirth, Le livre de l’apprenti.[v] Ce este de remarcat este faptul că nici măcar l’apprenti nu ştie încă cu ce se mănâncă ritualul, simbolismul, hermeneutica exoterismului, nici pe departe a esoterismului sau a ierarhiei universale invizibile. De la aceasta din urmă s-a transmis prin Cuvânt marile adevăruri şi ceremoniile prin care ele se inoculau lumii. Isus Cristos nu reuşeşte să transmită, în ciuda formidabilelor sale predici reluate de apostoli şi evanghelişti, decât o parte şi nu întotdeauna bine înţeleasa învățătură. După cum am arătat în numeroase prelegeri anterioare nimic nu poate exista în viaţa umană fără un ritual care să aducă frumuseţe, putere şi înţelepciune trupului, sufletului şi spiritului.

 

Cum să înţelegi ceva din toate aceste cuvinte dacă porneşti a priori de la ideea de a combate, urî sau distruge ceea ce ţi se pare potrivnic neînţelegând şi nedorind să înţelegi ? Şi la urma urmei, cine a descris în vreun fel adevărul în întregimea lui despre o ceremonie ? Elementele esenţiale şi secrete nu au fost scrise nicăieri. Spuneam că fiecare are nevoie de o cheie pentru a intra în Grădina Filosofilor. Oracolul spune că numai cei care vor căuta vor găsi-o în hemisfera septentrională, dar că zăvorul se găseşte în hemisfera meridională a zodiacului. Trebuie doar să ştii să numeri şi să desluşeşti semnele.

 

De-ai şti să numeri şi să desluşeşti

în focuri semnele te-ai înălţa

la ceruri şi ai reveni

purtând în braţe marea cheie.

 

Fiinţa unei pietre

e-un triunghi ce nu se uită

metamorfozându-se'n pătrat.

 

Dar tu

ai prins într'o căruţă

focul ce dizolvă un spirit

din corpul imuabil al apelor

ce'n norul romboid

pluteşte

şi ştiu că se tot strânge

în teamă şi teroare

un suflet volatil

întru pământ coclit

 

Şi, Doamne, câte griji

ţi-a făcut focul,

dar nu al lui

şi nici al meu.

 

Căci unde mi-e zăvorul

din constelaţia unui leu 

când eu mi's vărsătorul

şi-aduc o pălălaie

printr'un por de clopot

ce nu'i potrivnic

şi încheagă

alt spirit

difuz în răspândire

din sfericele astre

ce descompun

alt suflet volatil

fixat în focul tău lăuntric

care nu stă să ieie

apele din nori

ci roua de lumină ?

 

Şi scaldă focul

apele din piatra de vapori

ai nemuririi unui mit.

 

De-ai şti să numeri şi să desluşeşti

în focuri semnele te-ai înălţa

la ceruri şi ai reveni

purtând în braţe marea cheie.[vi]

 

Regulamentele unei ceremonii încep să-ţi fie familiare abia după ce participi la aceasta. Schimbări în ritualurile lumii nu prea există de milenii bune. Nici religiile nici ordinele şi societăţile iniţiatice nu schimbă ceea ce este imuabil. De unde şi existenţa dogmei amintite de mine. Introducerea de inovaţii şi alterarea a ceea ce este transmis dintotdeauna din generaţie în generaţie (dogma nescrisă ce rămâne necunoscută marii majorităţi) nu poate fi acceptată.  Landmark-urile utilizate sunt pentru a descrie pe scurt principiile şi practicile adepţilor ce aderă la frăţie. Candidaţii sub supravegherea unui maestru îşi pot exprima opiniile, asimilând cutumele şi dându-le o exprimare liberă în care raţiunea defineşte înţelegerea proprie. Lojile de cercetare sunt cele care discută aspectele ritualurilor fiecărei trepte şi doar eminenţele învăţaţilor ştiu imuabilitatea acestor precepte. Cum am demonstrat: departe de mine interpretarea blasfemică, dar cum, oare, poţi schimba legile naturii ? Doar cele ale omului, precum adaptarea la contemporaneitate în beneficiul anticei frăţii, pot suferi schimbări, ceea ce ar fi de dorit în cadrul oricărei societăţi iniţiatice (deci şi a religiilor). Principiile şi doctrinele cărţilor sacre, ascunse în spatele legilor şi regulilor nu vor putea fi niciodată schimbate. Ne asumăm acele principii de acţiune ca fiind landmark-uri existente din timpuri imemorabile, indiferent că ele erau scrise sau nescrise, care se identifică cu forma şi esenţa Ordinului, pe care marea majoritate le acceptă, şi care nu pot fi schimbate, fiecare dintre noi este obligat să le menţină intacte sub cele mai solemne şi inviolabile sancţiuni.[vii] A încerca să traduci generalul în particular, generalizând apoi particularul pentru a fi acceptat este foarte dificil, iar îndepărtarea de Volumul Sacru al Tradiţiei (care nu există decât în interpretările diferitelor religii) nu poate fi acceptată. Credinţa într-o fiinţă supremă, dragostea frăţească, adevărul şi caritatea, iată elemente universale ale acestor Landmark-uri. O distincţie între ceea ce sunt acestea din urmă şi ceea ce este stabilit ca obicei sau cutumă trebuie net făcută pentru că instrucţiunile de utilizare au fost dintotdeauna recomandări ce pot suferi îmbunătăţiri şi chiar schimbări, fără a afecta esenţa şi caracterul unui ordin. Schimbările de ritual efectuate în timp de unele jurisdicţii la nivel mondial au adaptat la timpul modern ceremonia dar nu au alterat sensul şi taina care sunt fundamentate din vechime, elementele de bază ale acestuia nu pot fi îndepărtate fără a aduce prejudicii sau chiar a anula rolul acestuia. Ceea ce omul face poate şi desface. Ceea ce îi este dat nu poate fi în veci schimbat. De aceea nu pot fi încurajate practicile aberante, inovaţiile fără substrat şi care nu sunt conforme cu filosofia de bază a  tradiţiei. Marile ordine, rosicrucianismul, francmasoneria ş.a. deţin universităţi şi institute de cercetare în care se studiază şi se aplică principiile străvechi şi moderne, adaptarea la viaţa contemporană a scopurilor ospitaliere şi pentru rezolvarea situaţiilor socio-istorice ivite între timp. În societatea noastră modernă problemele săracilor, ale bătrânilor, ale însinguraţilor şi bolnavilor de maladii deocamdată incurabile din ce în ce mai frecvent întâlnite, sunt cele care necesită o aplecare susţinută din partea societăţilor iniţiatice şi determină aspectul opus dogmei, acela de a folosi libera gândire în găsirea soluţiilor şi în schimbări ce folosesc legile imuabile în scopuri ce menţin încrederea şi venerarea lumii aşa cum a clădit-o Marele Arhitect al Universului.

 

R\L\ STEAUA ROMÂNIEI, Or\ Iaşi

 

[i] Lao-tze, Tao Te King, The Sacred Books of the East, Oxford University Press, 1927

[ii] Îmi amintesc clipele petrecute în anii 70 pe strada Rondă din Bucureşti discutând literatură şi istorie cu dânsa şi soţul care copilărise cu Elie Carafoli şi Ianni Pendefunda, bunicul meu, în Veria.

[iii] Aurel Leon, Umbre (un fel de rezumat al umbrelor scrise din 1970 încoace şi nu cel mai bine orânduit de un om pe care l-am stimat ca scriitor, dar nu şi pentru semnăturile existente în documentele de acuzare a confraţilor pentru poliţia secretă comunistă), Pisica Neagră, 2008

[iv] Zoe Dumitrescu Buşulenga, Itinerarii prin cultură, 1982

[v] Cocoşul din Punguţa cu doi bani a lui Ion Creangă trece prin probele celor patru elemente, probe amintite şi în ritualurile egiptene. Creangă şi Eminescu, despre care nu trebuie să se scrie nimic, au fost doi fraţi întru condei, de o profundă complexitate iniţiatică. Din lecturi... (să fim cu capul pe umeri !)

[vi] Focul Pietrei, Falii 9

[vii] Simons, Principiile jurisprudenţei masonice.