Contact

 

 

Volumul Legii Sacre  

 

Ubi Concordia Ordo Silentium Pax Ibi Dulci Melodia 

Ubi Discordo Putida Diabolus. [i] 

 

         Sarcinile ordinului conţinute în Constituţie defineşte loja ca fiind un loc unde se adună masonii să lucreze şi să se instruiască împreună în misterele şi ştiinţele străvechi. James Andersen [ii] a scris în 1723: persoanele ce devin masoni sau admise ca membre ai unei Loji trebuie să fie oameni buni şi adevăraţi, născuţi liberi, de o vârstă matură şi discretă, hotărâţi, nu sclavi sau femei, nu imorali sau scandalagii, dar de bune moravuri. Azi sunt în lume peste şase milioane de francmasoni, lucrând în peste 30 de mii de loji sub obedienţa a peste o sută de Mari Loji. Nu există o autoritate supremă a acestora ci doar un sistem de recunoaştere fraternală a lor pretutindeni în lume. De aceea există  posibilitatea ca oricare membru al frăţiei să viziteze oricare Lojă din lume. Dacă ne întoarcem în timp [iii]  ştim de evoluţia vechilor loji operative şi rolul lor în construcţiile nemuritoare ale arhitecturii civilizaţiei umane. Dacă latura speculativă a fost cea care s-a dezvoltat cu precădere în epoca modernă, iată cum pe lângă compas şi echer a apărut Volumul Legii Sacre.  Pentru prima oară acesta apare oficial înscris ca o cutumă obligatorie care să lumineze calea noii masonerii sub forma Bibliei în 1583 (prima tipărire în engleză fusese realizată în 1533). 

 

În anul 1710 citim într-un manual de ordine interioară: 

 

-       Câte coloane sunt în Loja voastră ? 

-       Trei. 

-       Care sunt acestea ? 

-       Echerul, Compasul şi Biblia 

 

Loja Scoţiană editase Biblia ‘n 1720 şi ca urmare a acestei achiziţii iată un fragment din acea vreme: 

-       Care sunt uneltele de lucru ale Lojei ? 

-       Biblia, Compasul şi Echerul. 

-       Cui aparţin ele ? 

-       Biblia lui Dumnezeu, Compasul Maestrului şi Echerul Companionului. 

 

În 1762 acest discurs arăta astfel: 

-          Când aţi fost aduşi la lumină ce aţi văzut pentru prima oară ? 

-          Biblia, Echerul şi Compasul. 

-          Ce vi s-a spus că semnifică ele ? 

-          Cele Trei Mari Lumini ale Masoneriei. 

-          Explică-le, Frate. 

-          Biblia conduce şi guvernează Credinţa, Echerul ne echilibrează acţiunile, Compasul uneşte oamenii, în particular fraţii. 

 

Dar Dumnezeu a dat oamenilor Multiple Volume ale Legii Sacre, după credinţa lor, pe diversele continente ale lumii  Şi de atunci credinţa într-un Mare Arhitect al Universului este determinantă în Lojă. Toţi iniţiaţii au obligaţia să deschidă Volumul Legii Sacre, să jure pe acesta şi să se lege în conștiința lor pentru învăţătura primită. De atunci  aceste trei instrumente de lucru nu sunt numai obiecte care să atragă privirile iniţiaţilor ci sunt un ghid pentru viaţă. 

 

Esenţial, deci, în masonerie este Volumul Legii Sacre. Prima condiţie pentru a fi admis în frăţie este de a crede într-o ființă supremă. Biblia, este întotdeauna deschisă în Lojă. Fiecare candidat are obligaţia să-şi asume jurământul şi promisiunile în credinţa acordată acestei cărţi. Care sunt beneficiile sufleteşti şi spirituale ? În afara faptului că reaminteşte ce datorăm lui Dumnezeu, celorlalţi şi nouă înşine, este garanţia standardului nostru de adevăr şi justiţie, ne învaţă să credem în înţelepciunea divinei providenţe şi să realizăm paşii către lumină. 

 

Ritualul, neînţeles pentru unii este marea noastră legătură cu tradiţia şi renunţările noastre la vicii şi minciună, la care ne îndeamnă ceremoniile masonice, sunt de fapt dovada permanenţei spiritului uman înalt pe acest pământ. Chiar şi înainte ca Biblia să guverneze lojile documentele frăției operative din primele secole ale mileniului trecut conţin legi clare care demonstrează că membrii ordinului trebuiau să-L iubească pe Dumnezeu şi Sfânta Biserică şi înţelepciunea Lui le conducea permanent viaţa. The Cooke Manual Script (1420) sublinia datoriile faţă de Dumnezeu şi onora orice întâlnire cu invocarea Sfintei Treimi la începutul şi încheierea lucrărilor. Orice mason  era obligat să venereze pe Dumnezeu, Sfânta Biserică şi toţi sfinţii. În plus toate documentele şi manuscrisele ce conţineau practicile şi cerinţele masoneriei operative conţineau instrucţiuni, adesea în latină, privind jurămintele (1583). [iv] Este aceeași poruncă şi azi în marile adunări şi tribunale, iar Cartea Sfântă este Biblia. Este adevărat că prima referire expresă apare în 1685 după ce Biblia exista în forma ei tipărită. [v] Din acestea se observă locul central pe care scrierile sacre îl aveau la începuturile masoneriei speculative, fapt confirmat în constituţiile ulterioare. Mai târziu se specifică faptul că orice adept are datoria să jure pe Volumul Sacru propriu religiei sale fără a aduce vreo ofensă celorlalţi. Biblia, Echerul şi Compasul sunt cele trei coloane care susţin Loja.  

 

Francmasoneria nu are caracter de sectă şi nu este o doctrină. Prezenţa Volumului Legii Sacre pe altar, în speţă a Biblie este de fapt confirmarea că majoritatea membrilor unei loje de pe vechiul continent este creştină. În Singapore, pe altarul lojei unde am fost primit existau şase Volume ale Legilor Sacre aparţinând diferitelor credinţe (Hindu, Zendavesta, Coran, Biblia, Tora, Tao), toate reprezentând Testamentul Marelui Arhitect al Universului, prima cauză a existenţei noastre, Creatorul şi Păstrătorul Universului, Marele Dătător de Viaţă, Marele Necunoscut şi Incognoscibil manifestat în Universul Său. Este un simbol care stă la baza celorlalte două, echerul şi compasul. Pentru toţi este un singur cuvânt: Dumnezeu. 

 

 

R\L\ STEAUA ROMÂNIEI, Or\ Iaşi


[i] Unde este înţelegere, ordine, linişte, pace, acolo sunt dulci cântări. Unde este neînţelegere este lucrarea diavolului

[ii] James Andersen, Constituţia, 1723 

[iii] Dogmă sau Libertatea Gândirii, Junimea, 2007 

[iv] Unul dintre bătrâni ţine Cartea Sfântă în mână toţi vor pune mâinile pe ea şi urmând preceptele vor citi din aceasta. 

[v] Cel care ia cuvântul îngenunchind în timpul ceremoniei îşi pune mana dreaptă pe Biblie şi depune jurământul.